Millise spordialaga tegeleda soovid?

Lehest ja KKK

Miks?

Soovime lihtsustada spordialale sobivate ruumide ja harjutusväljakute leidmist. Pakume selleks spordialapõhise otsingu keskkonna, kus on omavahel seotud spordialad vastavate ruumidega ja väljakutega, kus konkreetset ala on võimalik harrastada.

Kellele?

Kõigile, kellel on vaja leida spordialale sobivat väljakut või ruumi, sealhulgas harrastajatele, tippsportlastele, treeneritele, ürituste organiseerijatele, spordiklubidele. Andmekogu võimaldab saada head ülevaadet spordiala harrastamise võimalustest ning tegevusi seeläbi hõlpsamini planeerida.

Millise tühimiku täidame?

Eestis on keskseks spordirajatiste andmebaasiks hetkel Eesti Spordiregister, mida haldab Kultuuriministeerium ja mille vajadus on paika pandud spordiseadusega. Spordiplatsid.ee nišiks on väljakud ja spordialad, mida nendel sooritada saab. Erineme Spordiregistrist andmete kuvamise ja hõlpsama leitavuse poolest.

Kas andmete esitamine Spordiplatsid.ee-le on kohustuslik?

Ei. Spordiasutuste haldajal on kohustus esitada andmed Eesti Spordiregistrile. Meie eesmärk edastada iga spordirajatise kohta võimalikult palju ja täpset infot. Jälgime spordirajatistega seotud avalikke infoallikaid, kogume infot vaatluste teel ja uuendame andmeid jooksvalt, kuid oleme tänulikud kui ebaõigete või täiendamist vajavate andmete korral juhite sellele meie tähelepanu.

Kas andmeid võib siit kopeerida?

Meie esitatavad andmed on informatiivsed ning ei pruugi üks ühele vastata tegelikkusele. Proovime edastada iga spordirajatise kohta võimalikult palju ja täpset infot. Spordiplatsid.ee ei sea piiranguid andmete kasutamisele välja arvatud fotod, millele tuleb kasutamisel alles jätta Spordiplatsid.ee sümboolika.


Spordiplatsid

Spordiplatsid.ee

Kogu Eesti spordirajatiste info ühest kohast - spordiplatsid.ee


Spordiplatsid.ee on Eesti spordiväljakute andmebaas, kus on võimalik spordiala järgi otsida väljakuid soovitud maakonnas ja asulas. Andmed otsingu tulemuste kuvamiseks on pärit avalikest andmebaasidest. Uuendame andmeid regulaarselt, kuid siiski võivad mõned andmed olla ebatäpsed. Soovitame kasutada andmeid vaid informatiivsel eesmärgil ning õigete andmete saamiseks tutvuda iga spordirajatise enda haldaja avalike andmetega.


Andmed kogutud avalikest allikatest | Eesti spordirajatiste info - Spordiplatsid.ee